Verksamhet & Mål

Verksamhet & Mål

Skärgårdsföretagarna driver och påverkar i företagarfrågor specifika för skärgårdens företag. Vi representerar våra medlemmar på flera arenor, bland annat med en plats i det regionala Skärgårdsrådet.

 

Vi stöttar våra lokala medlemsföreningar att representera i de lokala skärgårdsråden. Vi arbetar nära andra organisationer som till exempel SIKO och flertalet företagarföreningar. Vi träffar regelbundet politiker och beslutsfattare i regionen.